Produkce

Výroba: 

 • dřevěné palety prosté o rozměru 1200 x 800, 1200 x 1000 s vyšší a nižší nosností
 • atypické palety - rozměry a provedení dle přání zákazníka
 • palety EUR značené, dle platných mezinárodních norem
 • ohradové palety, dřevěné bedny, obaly a koše v různém provedení
 • paletové přířezy a proklady

Poskytované služby: 

 • realizace výroby od prvopočátku (kontakt se zákazníkem, výkresová dokumentace, kalkulace výroby) až po dodání výrobků v dohodnutém termínu a požadované kvalitě
 • provádíme tepelnou ochranu obalového dřevěného materiálu podle směrnice FAO ISPM No. 15 (International Standards for Phytosanitary Measures) - NIMP 15

Nákup, prodej:

 • použité palety EUR světlé
 • použité palety EUR tmavé

Dále nabízíme: 

 • interiéry na zakázku v drobném
 • bytové a zahradní doplňky dle přání zákazníka (pergoly, lavice atd.)
 • prodej řeziva pro kutily

Zajišťujeme rozvoz výrobků až k zákazníkům.

Platební podmínky - dle dohody.

Dodací podmínky - dle dohody.

Na všechny palety bylo vydáno Prohlášení o shodě.
Palety splňují všechny požadavky platných technických předpisů a norem.

 

Production:

 • basic wooden pallets in sizes 1200 x 800, 1200 x 1000 with high and low load-capacities
 • typical pallets - dimensions and design to suit the requirements of the customer
 • EUR-marked pallets in accordance with the applicable international standards
 • box pallets, wooden crates, packaging and baskets in a variety of designs
 • pallet-sized timber and stacking strips

Services provided:

 • production from scratch (contact with the customer, draft documentation, production calculations) right up to the moment the goods are delivered at the time and level of quality required
 • we carry out thermal protection of wooden packing materials as required by regulation FAO ISPM No. 15 (International Standards for Phytosanitary Measures) - NIMP 15

Purchase, sales:

 • used EUR pallets, light
 • used EUR pallets, dark

We also offer:

 • retail of custom-built interiors
 • home and garden accessories to suit the requirements of the customer (pergolas, benches, etc.)
 • sale of wood for DIY

We deliver goods to the customer.

Payment conditions - negotiable.

Delivery conditions - negotiable.

All pallets have been issued with a Certificate of Compliance.
The pallets meet all the requirements of the applicable legislation and standards.

benes_footer